Autor/a: Diversos autors
Editorial: Unió Coral de Sant Feliu de Llobregat
Any d'edició: 1992
Pàgines: 100
Dipòsit legal: B-32533-1992
Mides: 10,5x15,5 cm