Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Any d'edició: 1992
Pàgines: 48
Dipòsit legal: B-5134-1992
Mides: 21x29 cm