thumbnail
Autor/a: Diversos autors
Editorial: La Roda
Any d'edició: 2002
Pàgines: 64
Dipòsit legal: B-47179-2002