Autor/a: Diversos autors
Editorial: FUS Grup de Fundacions / Editorial Alta Fulla
Any d'edició: 1994
Pàgines: 174
ISBN: ISBN 13: 978-84-8000-071-0 ISBN 10: 84-8000-071-6
Dipòsit legal: B-35423-1994
Mides: 16,5x24 cm