Autor/a: Crespi Vallbona, Montserrat
ISBN: 8468814369
Dipòsit legal: B.16551-2003
Director/a: Alabart Vilà, Anna
Universitat / Departament: Universitat de Barcelona. Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
Data de defensa: 12/18/2002
URL: http://hdl.handle.net/10803/2961