Autor/a: Fontanals i Argenter, Blai
Editorial: Edimestre
Any d'edició: 1991
Pàgines: 312
ISBN: 87-888046
Dipòsit legal: B-44827-1991
Mides: 20x24 cm