Autor/a: Lladó i Martorell, Miquel
Editorial: L'autor
Any d'edició: 1997
Pàgines: 260
Dipòsit legal: B-20320-1997
Mides: 14,8x21 cm