Autor/a: Diversos autors
Col·lecció: Cultura y Comunicación, 7
Editorial: Ministerio de Cultura, Secretaria General técnica
Any d'edició: 1980
Pàgines: 420
ISBN: 84-7483-069-9
Dipòsit legal: M-10202-1980
Mides: 11,5x18 cm