thumbnail
Autor/a: Vila i Casañas, Josep (coord.)
Editorial: Moviment Coral Català
Any d'edició: 2003
Dipòsit legal: B-30152-2003