Autor/a: Diversos autors
Editorial: La Passió d'Olesa
Any d'edició: 1997
Pàgines: 24
Dipòsit legal: B-19710-97
Mides: 14,8x21 cm