Autor/a: Gómez Inglada, Margarida
ISBN: 8469005332
Dipòsit legal: B.42283-2006
Director/a: Santacana i Torres, Carles
Universitat / Departament: Universitat de Barcelona. Departament de Història Contemporània
Data de defensa: 6/28/2006
URL: http://www.tdx.cat/handle/10803/1991