Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura / El Mèdol
Any d'edició: 1991
Pàgines: 260
ISBN: 84-86542-45-6
Dipòsit legal: T-2623-1991
Mides: 17x24 cm