Autor/a: Morlà, David
Col·lecció: El Tamborí, temes de cultura popular, 4
Editorial: Agrupació de balls populars de Torredembarra
Any d'edició: 2010
Dipòsit legal: T-1652-2007