Autor/a: Subirana, Lluís
Col·lecció: El Mèdol fòrum, 29
Editorial: Edicions El Mèdol
Any d'edició: 2003
Pàgines: 104
ISBN: ISBN 13: 978-84-95559-77-7 ISBN 10: 84-95559-77-3
Dipòsit legal: T-187-2003
Mides: 16x24 cm