Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Any d'edició: 1992
Pàgines: 168
Dipòsit legal: B-41751-1992
Mides: 29,7x21 cm