Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Any d'edició: 1995
Pàgines: 176
ISBN: 84-393-3295-5
Dipòsit legal: B-8246-95
Mides: 17x24 cm