Autor/a: Pérez Baró, Albert
Editorial: Curial Edicions
Any d'edició: 1976
Pàgines: 342
ISBN: 84-7256-093-7
Dipòsit legal: B-38197-1976
Mides: 12,5x18 cm