Autor/a: Diversos autors
Editorial: Societat Recreativa El Retiro
Any d'edició: 2000
Pàgines: 316
ISBN: 84-607-1503-5
Dipòsit legal: B-48041-2000
Mides: 19,5x26,5 cm