Autor/a: Biosca, Genona; Sanromà, Joan
Editorial: Cooperativa Obrera La Lealtad
Any d'edició: 1992
Pàgines: 78
ISBN: 84-604-2584-3
Dipòsit legal: B-16238-92
Mides: 17,5x25 cm