thumbnail
Autor/a: Puig i Gordi, Lluís
Col·lecció: L’Agulla, 16
Editorial: Edicions El Mèdol
Any d'edició: 1994
ISBN: 8486542995
Dipòsit legal: T-797-1994