thumbnail
Autor/a: Rovira i Ferré, Robert; Vallverdú Rom, Àngel
Editorial: Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya / Diputació de Tarragona
Any d'edició: 2007
Dipòsit legal: T-184/2007