thumbnail
Autor/a: Aviñoa, Xose; Ayats, Jaume; Calvo, Lluís; Crivillé, Josep; Massot, Josep; Pujol, Josep M.; Rebés, Salvador
Editorial: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Any d'edició: 2005
Dipòsit legal: B-50593-2005