Autor/a: Diversos autors
Editorial: Centre Llorenç del Penedès
Any d'edició: 1989
Pàgines: 32
Dipòsit legal: B-17402-1989
Mides: 21x21,5 cm
Altres dades: Fullet