Autor/a: Martínez Grimalt, Joan Tomàs
Universitat / Departament: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Data de defensa: 2010
URL: http://hdl.handle.net/2072/83509