Autor/a: Recoder i Sellarès, Maria-Josep
ISBN: 9788469135822
Dipòsit legal: B-24773-2008
Director/a: De Moragas Spà, Miquel
Universitat / Departament: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme
Data de defensa: 7/29/1989
URL: http://hdl.handle.net/10803/4203