Autor/a: Espanyó Comelles, Tomàs
Universitat / Departament: Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria d'Organització Industrial
Data de defensa: sep-2007
URL: http://hdl.handle.net/2072/4390