thumbnail
Autor/a: Bohigas i Balaguer, Pere
Col·lecció: Corraló, 2
Editorial: Editorial Vilatana
Any d'edició: 1993
Pàgines: 104
Dipòsit legal: B-22899-93
Mides: 14x24,5 cm