Autor/a: Morlà, David
Col·lecció: El Tamborí, temes de cultura popular, 2
Editorial: Agrupació de balls populars de Torredembarra
Any d'edició: 2008
ISBN: ISBN 13: 978-84-505-5904-0 ISBN 10: 84-505-5904-9
Dipòsit legal: T-1652-2007