Autor/a: Diversos autors
Editorial: Obra Social de la Caixa de Pensions
Any d'edició: 1983
Pàgines: 468
Dipòsit legal: B-8450-1983
Mides: 13x25 cm
Altres dades: província de Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona