Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia
Any d'edició: 1990
Pàgines: 906
ISBN: 84-393-1316-0
Dipòsit legal: B-15655-90
Mides: 21x29,5 cm
Altres dades: Disponibles també Annexos anys 90, 91, 92