thumbnail
Autor/a: Romaguera i Ramió, Joaquim (ed.)
Editorial: Federació Catalana de Cine-Clubs
Any d'edició: 1984
Pàgines: 132
Dipòsit legal: B-22070-1984
Mides: 16x21,5 cm