thumbnail
Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Any d'edició: 1997
Pàgines: 410
ISBN: 84-393-4397-3
Dipòsit legal: B-47357-1997
Mides: 21x29,7 cm