Autor/a: Rabaseda i Matas, Joaquim
ISBN: 9788469060407
Dipòsit legal: B-25373-2007
Director/a: Cortès i Mir, Francesc
Universitat / Departament: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art
Data de defensa: 11/10/2006
URL: http://hdl.handle.net/10803/5196