Autor/a: Aulet i Amela, Jaume
ISBN: 9788469131794
Dipòsit legal: B-20718-2008
Director/a: Castellanos i Vila, Jordi
Universitat / Departament: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana
Data de defensa: 3/1/1989
URL: http://hdl.handle.net/10803/4836