Autor/a: Astruells Moreno, Salvador
ISBN: 8437058066
Dipòsit legal: V-1578-2004
Director/a: Bueno Camejo, Francisco C.; De la Calle De la Calle, Román
Universitat / Departament: Universitat de València. Departament de Filosofia
Data de defensa: 7/16/2003
URL: http://hdl.handle.net/10803/9846