thumbnail
Autor/a: Rovira, Josep Maria
Editorial: Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella
Any d'edició: 2001
Dipòsit legal: B-14308-2001