thumbnail
Autor/a: Alonso i Figueres, Manuel
Editorial: Societat Coral La Igualtat
Any d'edició: 1996
Pàgines: 318
Dipòsit legal: B-39850-96
Altres dades: Il·lustrat