Autor/a: Vila-Català, Josep; Ponce, Santi
Col·lecció: L'entorn, 41
Editorial: Eumo Editorial
Any d'edició: 2001
Pàgines: 236
ISBN: ISBN 13: 978-84-7602-441-6 ISBN 10: 84-7602-441-X
Dipòsit legal: B-18371-2001
Mides: 17x24,5 cm
Altres dades: Il·lustrat