Autor/a: Janés i Duran, Mateu
Editorial: Rúbrica Editorial
Any d'edició: 1997
Pàgines: 150
Dipòsit legal: B-86441-09-9