Autor/a: Llobet Domènech, Jordi
ISBN: 9788469158319
Dipòsit legal: B.42827-2008
Director/a: Estivill Rius, Assumpció
Universitat / Departament: Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació
Data de defensa: 5/7/2008
URL: http://www.tdx.cat/handle/10803/768