thumbnail
Autor/a: Carrera, Anton; Font, Carme; Riera, Santi; Vilalata, Lluís; Vilamala, Maria
Editorial: Comissió organitzadora del IV Centenari de les Caramelles de Roser
Any d'edició: 1990
Dipòsit legal: B-3458-1990