Autor/a: Guitart i Agell, Joan
Col·lecció: Els llibres de la revista Cultura, 4
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Any d'edició: 1993
Pàgines: 30
Dipòsit legal: B-43098-90
Mides: 12x18 cm