Autor/a: Ramon i Vidal, Jaume de
Editorial: Unió Excursionista de Catalunya
Any d'edició: 1982
Pàgines: 104
ISBN: 84-85678-01-X
Dipòsit legal: B-38758-1982
Mides: 12,5x17 cm