thumbnail
Autor/a: Comella i Colldeforns, Jaume; Federació de Cors de Clavé
Editorial: Federació de Cors de Clavé
Any d'edició: 2001
Dipòsit legal: B-8588-2002