thumbnail
Autor/a: Dobaño, Manuel
Editorial: Rúbrica Editorial
Any d'edició: 2002
Pàgines: 208
ISBN: 84-86441-46-3
Dipòsit legal: B-5219-2002
Mides: 21x15 cm
Altres dades: Il·lustrat