Autor/a: Diversos autors
Editorial: Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
Any d'edició: 1995
Pàgines: 68
Dipòsit legal: V-1919-1975
Mides: 21x29,5 cm
Altres dades: Revista de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana