Autor/a: Saumell i Oliveras, Joan
Editorial: Centre Excursionista de Catalunya-Olesa
Any d'edició: 1981
Pàgines: 216
Dipòsit legal: B-38820-1981
Mides: 13,5x21,5 cm