Autor/a: Narváez Ferri, Manuela
ISBN: 8468955175
Dipòsit legal: B.53334-2005
Director/a: Carbonell i Guberna, Jaume; Casassas Ymbert, Jordi
Universitat / Departament: Universitat de Barcelona. Departament de Història Contemporània
Data de defensa: 7/7/2005
URL: http://www.tdx.cat/handle/10803/1986