Autor/a: Martorell, Oriol
Editorial: Beta Editorial
Any d'edició: 1995
Pàgines: 456
ISBN: 84-7091-354-9
Dipòsit legal: B-1547-95
Mides: 16x24 cm