Autor/a: Diversos autors
Editorial: Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes
Any d'edició: 2007
Pàgines: 48
Dipòsit legal: B-52924-2007
Mides: 14x24 cm